Bratislava Wake Club logo

Šustekova 37, 851 00 Bratislava


Osobné údaje

MENO:
PRIEZVISKO:
DÁTUM NARODENIA:
RODNÉ ČÍSLO:
KRAJINA NARODENIA:
ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ:
POHLAVIE:

Kontaktné údaje

ADRESA:
ORIENTAČNÉ ČÍSLO:
MESTO:
OKRES:
PSČ:
KRAJINA:
TELEFÓN:
EMAIL:

Na čom jazdíš?

JAZDÍM NA:

Kontakt na rodiča/zákonného zástupcu

CELÉ MENO:
TELEFÓN:
EMAIL:


  Odoslaním prihlášky súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby Bratislava wake club, o.z. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.